Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Bij het boeken van één van de Marloes Hurkmans fotografie diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Alle informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd of onjuist is. Marloes Hurkmans fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan en zou het waarderen als u Marloes Hurkmans fotografie op de hoogte stelt van onjuiste informatie via het contactformulier. Zo kan Marloes Hurkmans fotografie de informatie aanpassen.

Reserveren
Na een fotoshoot of bruiloftreportage te hebben geboekt volgt binnen een week een (aan-)betaling van de geboekte shoot. Hierna is de reservering definitief. Eventueel restbedrag volgt na de shoot of bruiloftreportage. Na volledige betaling zullen alle foto’s worden geleverd. Fotobestanden van een bruiloft hebben een afleveringstermijn van twee a drie maanden.

Te laat of niet betaald
De betaling dient te worden voldaan zoals hierboven bij punt ‘reserveren’ staat vermeld. Heeft de klant niet betaald, dan heeft Marloes Hurkmans fotografie het recht de fotoshoot te verplaatsen naar een ander moment of deze te annuleren.

Te laat voor een fotoshoot
Is de klant te laat voor een fotoshoot dan brengt dit kosten met zich mee. Voor iedere 20 minuten dat te klant te laat is, heeft Marloes Hurkmans fotografie het recht om hier kosten aan te verbinden. De kosten zijn hiervan €75,-

Stijl
De klant accepteert dat Marloes Hurkmans fotografie de bestanden van de fotoshoot zal uitvoeren in de stijl waarin Marloes Hurkmans fotografie werkt. De stijl waarin Marloes Hurkmans fotografie werkt staat op de website en op Instagram. Vooraf aan de fotoshoot krijgt de klant advies in kleding en locatie. Marloes Hurkmans fotografie is niet verantwoordelijk voor de keuzes die de klant maakt na advies van Marloes Hurkmans fotografie.

Fotobestanden
De fotobestanden zullen worden geleverd in hoge resolutie (RAW). Fotobestanden mogen worden gedeeld op social media, mits deze zijn voorzien van een logo en/of naamsvermelding. Bij het kopen van de foto’s heeft de klant alleen het gebruikersrecht en geen auteursrecht. Bijsnijden of de foto’s voorzien van een ander filter is niet toegestaan. Op het plaatsen van foto’s die zijn bijgesneden, een ander filter hebben, of die zonder logo of naamsvermelding worden geplaatst, staat een boete van €250,-. Het kopiëren van mijn foto’s is niet toegestaan. Het publiceren voor commerciële doeleinden is ook niet toegestaan. Hier staan boetes op van €250,- per foto.

Schade/diefstal
Marloes Hurkmans fotografie is niet aansprakelijk voor letsel, verlies, diefstal of schade van uw persoonlijke eigendommen. De klant is tijdens de bruiloft of de fotoshoot zelf verantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar eigendommen. Deelname aan de fotoshoot is geheel op eigen risico.

Schade aan camera
Mocht er schade aan de camera ontstaan door klanten, vrienden, familie, huisdieren etc. dan stelt Marloes Hurkmans fotografie de klant aansprakelijk en moet de camera worden vergoed.

Levertijden
Bruiloft: De klant ontvangt de preview en de selectiebestanden binnen één week. Selectiebestanden zijn onbewerkte bestanden en mogen niet worden gedeeld op social media. Bij het wel delen van deze onbewerkte bestanden volgt een boete van €250,-.
Fotoshoot: binnen twee weken ontvangt de klant de preview en selectiebestanden. Selectiebestanden mogen niet worden gedeeld op social media. Bij het wel delen van deze onbewerkte bestanden volgt een boete van €250,-

Levertijd album
Het fotoalbum heeft een levertijd van drie tot vier weken vanaf het moment dat het bij de drukker ligt. Marloes Hurkmans fotografie is niet aansprakelijk wanneer het foto album later worden geleverd. Zodra de klant de keuze van de foto’s heeft doorgegeven, kan Marloes Hurkmans fotografie beginnen aan het album. Het album zal binnen één maand klaar zijn, na goedkeuring van de klant zal het naar de drukker worden gestuurd.

Annuleren bruiloft
Mocht Marloes Hurkmans fotografie om zwaarwegende redenen niet in staat zijn om de bruiloft van een klant vast te leggen, dan regelt Marloes Hurkmans fotografie een vervangende fotograaf. De prijs die is afgesproken zal blijven staan, deze wordt niet hoger of lager. Mocht de klant dit niet willen, dan vervalt de opdracht. Er kan geen schadevergoeding worden geëist.

Annuleren bruiloft door klant
Bij het annuleren van een bruidsreportage tot zes maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Dit is het reserveringsbedrag, wat niet wordt gerestitueerd. Wordt de bruidsreportage later dan zes maanden van tevoren geannuleerd dan wordt er 75% van de totale kosten in rekening gebracht.

Annuleren fotoshoot door fotograaf
Mocht Marloes Hurkmans fotografie om zwaarwegende redenen niet in staat zijn om de fotoshoot van een klant te laten plaatsvinden, mag Marloes Hurkmans fotografie de fotoshoot annuleren en zal er een nieuwe datum worden overlegd. Mocht de klant geen nieuwe datum willen overleggen, dan is terugbetaling van de eerste aanbetaling niet mogelijk.

Annuleren fotoshoot door klant
Bij het annuleren van een fotoshoot door de klant is het niet mogelijk om de aanbetaling terug te krijgen. Er wordt te allen tijde gekeken naar een passende oplossing.

Klacht
Bij klachten is Marloes Hurkmans fotografie altijd bereid om naar een passende oplossing te zoeken. Is de klant niet tevreden over het geleverde product, dan dient dit binnen 7 dagen middels het contacformulier te worden aangegeven. De klant dient een zo’n duidelijk mogelijke omschrijving te geven van de klacht, zodat Marloes Hurkmans fotografie in staat is om op de klacht te reageren en te handelen. Een klacht die onduidelijk is omschreven kan Marloes Hurkmans niet in behandeling nemen.

Website
Ik ben Marloes Hurkmans, van Marloes Hurkmans Fotografie. Door mijn website te bezoeken en/of mijn blogs te lezen stem je in met deze disclaimer. Niets op deze blogs of website mag zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt. De disclaimer is van toepassing op alle pagina’s op www.marloeshurkmansfotografie.nl.

error: Content is protected !!